Thomas Fuchs logos & icons portfolio

Various icons, Reader's Digest