Thomas Fuchs logos & icons portfolio

On LSD, The Walrus Magazine