Thomas Fuchs logos & icons portfolio

The Years Best, Entertainment Weekly