Thomas Fuchs logos & icons portfolio

Signs of the Zodiac, Glamour Magazine iPad app.