Thomas Fuchs painted portfolio

San Remo Drive (Book Review), Boston Magazine