Thomas Fuchs painted portfolio

Heart failure through emotional stress, TIME