Thomas Fuchs portrait portfolio

Frost/Nixon, TIME